Taiteen tekemiseni lähtökohtia ovat omat kokemukseni; kotoinen luonto ja maisema sekä ympärilläni oleva elämä. Lähtökohdaksi valikoituu usein arkinen kokemus, joka voi olla täysin merkityksetön ympäröiville ihmisille; tapahtuma, joka liittyy omiin muistoihini ja on sidoksissa omaan alitajuntaani. Arkipäivän kokemukset näkyvät töissäni niiden nimeämisinä, väreinä, viivojen kiekuroina: heijastellen samalla ympärilläni olevaa yhteiskuntaa ja maailmaa missä elän. Työni ovat osittain tunnetiloja, paloja omasta henkilökohtaisesta historiastani, joita tuon esille teoksissani erilaisten värien ja materiaalisten muotojen kautta. Pelkkä värikin voi olla työni lähtökohta. Kuvallinen ajattelu ja sen siirtyminen konkreettisiksi teokseksi merkitsee minulle kulkemista eteenpäin tehden merkintöjä samalla omista elämäni valinnoista. Tapani työstää ajatteluani kuvaksi ovat maalaaminen ja erilaisten graafisten menetelmien käyttö. Värillä ja töissäni käytetyllä materiaalilla on aina merkitys. Grafiikassa on kyse myös tekniikasta ja sen moninaisuus on minusta kiehtovaa. Erilaisten tekemisen tapojen yhdistäminen ja uudet kokeilut ovat kiinnostavia omien työskentelymuotojen uudistumisen vuoksi.